Situationen för journalister och människorättsförsvarare i Mexiko

mars 10, 2022 9:00 f m

Fru talman!

María de Lourdes Maldonado López, Margarito Martínez, José Luis Gamboa, Ever López Vázquez, Roberto Toledo – bara för att nämna några av de journalister och medierbetare som har mördats i Mexiko under de senaste åren.

Mexiko är världens farligaste plats för journalister, undantaget världens krigszoner. Sedan 2018 har situationen försämrats. Sammanlagt har 47 journalister mördats. Journalister som utreder korruption av tjänstemän eller drogkarteller lever särskilt farligt.

Mexikos president López Obrador har sedan makttillträdet 2018 förödmjukat och hotat oberoende journalister i sina dagliga presskonferenser. Under förevändning att motverka falska nyheter har regeringen inrättat en statlig medieplattform för att angripa granskande journalistik. Sammanlagt har minst 68 människorättsaktivister mördats. Kvinnovåldet är utbrett och kvinnomorden vanligt förekommande.

Miljöaktivister, ursprungsbefolkningar och kvinnorättsaktivister är särskilt utsatta. Mexikos regering måste vidta konkreta åtgärder för att journalister ska kunna arbeta utan rädsla för repressalier.

EU och medlemsländerna har nu ett särskilt ansvar att sätta frågan högst på agendan i dialogerna med Mexiko.