Så tycker jag

Som förälder känner jag ett stort ansvar för hur världen vi lämnar efter oss ser ut. Jag brukar tänka att beslut som är bra för barn och bin leder politiken i rätt riktning. Det är vad jag jobbar efter och det har lett mig till uppdraget som Europaparlamentariker.

I våras ledde jag huvudförhandlingarna för att ta fram EU:s första klimatlag och efter flera nattmanglingar har vi för första gången någonsin en klimatlag på plats.

Nu är det dags för nästa fajt: att göra utsläppsrätterna dyrare för de riktiga miljöbovarna.

Nog för att det är slitigt att göra skillnad i förhandlingsrummet och samtidigt vara förälder – men det är värt varenda minut. Det går att tro på en bättre framtid. Det är vad som får mig att kliva upp och gå till jobbet varje dag. Men det kräver hårt arbete och mod, här och nu. Runt hörnet ligger en ny era för oss som tror på Sverige.

Jytte Guteland