Dödsstraffet i Iran

februari 17, 2022 9:00 f m

Herr talman!

Dödsstraffet är oåterkalleligt också i Iran. Minst 275 människor avrättades förra året. Iran avrättar flest människor per capita i världen, även personer som bara kräver sina grundläggande fri- och rättigheter. Falska erkännanden pressas fram under vedervärdig tortyr, vilket leder till rättsvidriga avrättningar.

Det finns ingen empiri för att dödsstraffet fungerar avskräckande. Tvärtom visar forskningen på det motsatta. Mellan åren 2009 och 2020 har Iran avrättat minst 67 ungdomsbrottslingar. 85 ungdomsbrottslingar är för närvarande dömda till döden. I Iran används fortfarande dödsstraffet mot hbtq-personer.

Medieuppgifter gör gällande att två män nyligen avrättats och även om det inte har bekräftats från källor i Iran, så har det hänt tidigare. Jag hoppas att det här är falska nyheter förstås, men landet har verkställt sådana här domar.

Det finns inget humant sätt att avrätta en människa. Det finns bara brutala och ännu brutalare metoder. I Iran används hängning som avrättningsmetod. Till skillnad från andra länder, som använder avancerade anordningar för att bryta nacken med hängning, använder Iran enkla anordningar som orsakar död genom strypning. Offret kan plågas i upp till 20 minuter innan dödsögonblicket.

I somras förhandlade jag Europaparlamentets resolution om den svenske medborgaren Ahmadreza Djalali som dömts till döden i Iran. Återigen, han måste omedelbart friges så att han kan återvända till sin familj.

Dödsstraffet grundar sig på en medeltida människosyn. Upplysningens humanitära ideal bidrog till avskaffandet av dödsstraffet i Europa. En majoritet av världens stater har vänt ryggen mot dödsstraffet för gott. Jag hoppas att Iran är redo att göra detsamma. Fram till dess att Iran infört ett moratorium för dödsstraffet, vill jag uppmana EU att ta fram riktade sanktioner mot iranska regeringspersoner som är inblandade i utdömandet av dödsstraffet.

Det är dags för Djalali att få komma hem.