Vad har egentligen utsläppsrätter med vattenmeloner att göra?

maj 17, 2022 10:14 f m

Utsläpp av koldioxid i atmosfären påverkar temperaturen på jorden. Vi får en global upphettning. Vädret blir mer extremt och värmeböljorna på sommaren blir värre. Något vi också märker av i Sverige.

Översvämningarna i Tyskland och Belgien, skogsbränderna i Grekland och extremhettan i både Kanada och östra Medelhavet är exempel på extremväder som forskarna ser har samband med mänsklig aktivitet. Våra växthusgasutsläpp medför att vi mot slutet av detta århundrade riskerar få extremväder varje år, förr inträffade dessa var hundrade år. 

Men hur kommer då vattenmelonen in i allt detta?

Jo, när temperaturen stiger högt under sommarmånaderna här i Sverige tycker många det är skönt. Men det finns också de som drabbas och lider av värmen. För äldre människor kan en värmebölja vara direkt livsfarlig. Under värmeböljor rapporteras det om hur hemtjänstpersonalen gör allt för att kyla ner de äldre. Det är här vattenmelonen kommer in.

För det viktigast av allt när det är varmt är att få i sig vätska. Men för många äldre med besvär kan det vara svårt att få ner ett femte eller sjätte glas vatten. Därför har kunnig personal i hemtjänsten runt om i landet börjat bjuda de äldre på vattenmelon istället. Ett ställe där personalen gör så är Vännäsby Äldrecenter i Västerbotten som SVT rapporterat om.

Men alla förstår ju att vattenmeloner inte är en lösning på den globala upphettningen i längden. Det är däremot ett nytt system för utsläppsrätter i Europa.

Jytte Guteland är EU-parlamentarikern från Sverige som ansvarade för att driva igenom klimatlagen. Nu vill hon göra utsläppsrätterna dyrare för de riktiga miljöbovarna.

Utsläppshandeln är EU:s viktigaste klimatverktyg – den reglerar sektorer som står för nästan 40 procent av EU:s totala utsläpp.

Det handlar om att det ska kosta att smutsa ner. På så vis stimuleras industrin till att ställa om. Men, och det finns ett stort men här, dagens system är alldeles för svagt. Stora sektorer med miljontals ton i utsläpp är undantagna och det är fortfarande alldeles för billigt att smutsa ner. Det måste förändras.

Det här är Jytte Guteland (S)

Som förälder känner jag ett stort ansvar för hur världen vi lämnar efter oss ser ut. Jag brukar tänka att beslut som är bra för barn och bin leder politiken i rätt riktning. Det är vad jag jobbar efter och det har lett mig till uppdraget som Europaparlamentariker.

I våras ledde jag huvudförhandlingarna för att ta fram EU:s första klimatlag och efter flera nattmanglingar har vi för första gången någonsin en klimatlag på plats.

Nu är det dags för nästa fajt: att göra utsläppsrätterna dyrare för de riktiga miljöbovarna.

Nog för att det är slitigt att göra skillnad i förhandlingsrummet och samtidigt vara förälder – men det är värt varenda minut. Det går att tro på en bättre framtid. Det är vad som får mig att kliva upp och gå till jobbet varje dag. Men det kräver hårt arbete och mod, här och nu. Runt hörnet ligger en ny era för oss som tror på Sverige.

/Jytte Guteland