Hur hänger utsläppsrätter ihop med att Saga inte längre kan spela fotboll?

maj 17, 2022 10:09 f m

Det är fantastiskt att se barn leka och idrotta. Men för vissa barn kan det vara lite svårare än andra. För barn med astma och allergier är det extra känsligt med för mycket föroreningar i luften. Stora utsläpp av skadliga ämnen ger smutsig luft.

Astma- och Allergiförbundet konstaterar att

Barn är särskilt känsliga för dålig luft och 600 unga i varje årskull beräknas växa upp med nedsatt lungfunktion till följd av luftföroreningar. Personer med astma och allergi tillhör en grupp som är extra känsliga för luftföroreningar och forskning visar att luftföroreningar orsakar uppåt 1 200 akuta astmarealterande besök på sjukhus årligen.

Astma- och Allergiförbundet

Det måste inte vara så. Det går att ändra på det här och ge alla barn i Europa en möjlighet att växa upp med ren luft. För att lyckas med det krävs såklart flera åtgärder.

Men det finns något vi kan göra redan nu och det är att förändra EU:s system för utsläppsrätter. Med ett nytt system som stoppar de värsta utsläpparna har vi tagit ett steg på vägen.

Jytte Guteland är EU-parlamentarikern från Sverige som ansvarade för att driva igenom klimatlagen. Nu vill hon göra utsläppsrätterna dyrare för de riktiga miljöbovarna.

En aktiv klimatpolitik för att reducera utsläppen är det bästa sättet att också få ner luftföroreningarna. Det är en ren dubbelvinst, både klimatet och hälsan gynnas. 

Jytte Guteland, som är socialdemokratisk Europaparlamentariker, leder nu arbetet med att reformera utsläppsrätterna så att vi kan stoppa de värsta utsläpparna.

Men det finns förstås de som försöker stoppa förslaget. Som tänker på sin egen kortsiktiga vinst istället för de långsiktiga vinster Europa kan vinna.

Det här är Jytte Guteland (S)

Som förälder känner jag ett stort ansvar för hur världen vi lämnar efter oss ser ut. Jag brukar tänka att beslut som är bra för barn och bin leder politiken i rätt riktning. Det är vad jag jobbar efter och det har lett mig till uppdraget som Europaparlamentariker.

I våras ledde jag huvudförhandlingarna för att ta fram EU:s första klimatlag och efter flera nattmanglingar har vi för första gången någonsin en klimatlag på plats.

Nu är det dags för nästa fajt: att göra utsläppsrätterna dyrare för de riktiga miljöbovarna.

Nog för att det är slitigt att göra skillnad i förhandlingsrummet och samtidigt vara förälder – men det är värt varenda minut. Det går att tro på en bättre framtid. Det är vad som får mig att kliva upp och gå till jobbet varje dag. Men det kräver hårt arbete och mod, här och nu. Runt hörnet ligger en ny era för oss som tror på Sverige.

/Jytte Guteland